Házirend


 • A Peron Tehetségközpont rendezvényeit mindenki saját felelősségére látogathatja!
 • Ügyeljünk az épületben a termek és a berendezési tárgyak, eszközök épségégére és tisztaságára. Az okozott károkat a károkozó téríti meg.
 • Az épületbe bevitt értéktárgyakért mindenki saját maga felel. Az értéktárgyak őrzéséért, az elhagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.
 • A Peron Tehetségközpont programjain, rendezvényein, oktatásain, bárminemű eseményén való részvétellel a résztvevők elfogadják, hogy kép- és hangfelvétel készülhet róluk, amelyek saját oldalainkon kerülnek megosztásra.
 • Ételt, italt a termekbe bevinni tilos, csak az arra kijelölt területen engedélyezett.
 • Tilos a rendezvény területére tűzvédelmi előírásba ütköző, tűzveszélyes anyagot engedély nélkül behozni. Tűzriadó esetén az épületet el kell hagyni.
 • Tilos veszélyes eszközt (robbanásveszélyes anyagot, fegyvert, vágó-, szúróeszközt, gázsprayt, stb.) vagy jogszabályi tilalomba ütköző szert (tudatmódosító- vagy kábítószert) készíteni, behozni.
 • A Peron Tehetségközpont kutya- és macskabarát intézmény, Gazdáikat kérjük, hogy figyeljenek a ház rendjére, tisztaságára, és a többi látogatóra.
 • Tilos bevinni a termekbe olyan méretű tárgyakat, amelyek elzárják a menekülési útvonalat.
 • Az épületben szigorúan tilos a dohányzás. A résztvevők az épület területén kívül, az erre kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak.
 • Tilos a rendezvényeket láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt látogatni.
 • Az a látogató, aki a jelen Házirendet megsérti, kitiltható az épületből.